BỆNH THÁN THƯ ỚT(Colletotrichum nigrum)

  • 07/02/2020

Bệnh rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước có khí hậu nhiệt đới. Bệnh gây hại nặng trên hầu hết các vùng trồng ớt ở nước ta.

Bệnh rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, ñặc biệt là các nước có khí hậu nhiệt đới. Bệnh gây hại nặng trên hầu hết các vùng trồng ớt ở nước ta.

  1. Triệu chứng bệnh

BỆNH THÁN THƯ ỚT(Colletotrichum nigrum)   BỆNH THÁN THƯ ỚT(Colletotrichum nigrum)

- Bệnh có thể hại thân, lá, quả và hạt, nhưng hại chủ yếu trên quả vào giai đoạn chín.

- Vết bệnh ban đầu là một đốm nhỏ, hơi lõm, ướt trên bề mặt vỏ quả, sau 2 -3ngày kích thước vết bệnh có thể lên tới 1cm đường kính. Vết bệnh thường có hình thoi, lõm, phân ranh giới giữa mô bệnh là một đường màu đen chạy dọc theo vết bệnh.

- Trên bề mặt vết bệnh có những chấm nhỏ là đĩa cành của nấm gây bệnh. Các vết bệnh có thể liên kết với nhau làm quả bị thối, vỏ khô có màu trắng vàng bẩn.

- Nấm có thể gây hại trên một số chồi non, gây hiện tượng thối ngọn ớt. - Chồi bị hại có màu nâu ñen, bệnh có thể phát triển nặng làm cây bị chết dần hoặc cây bệnh có quả ở từng phần nhưng quả ít, chất lượng kém.

2. Nguyên nhân gây bệnh - đặc điểm phát sinh, phát triển bệnh

- Bệnh do hai loại nấm Colletotrichum nigrum Ell et Hals và Colletotrichum capsici (Syd.) Butler and Bisby gây ra. Hai loại nấm trên thường song song phá hại làm quả ớt bị thối nhanh chóng.

- Bào tử phân sinh của hai loại nấm này nảy mầmtrong nước sau 4 giờ, nhiệt độ thích hợp cho nấm gây bệnh là 28 - 30C. Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ cao, ẩm độ cao. Bào tử phát tán nhờ gió và nhờ côn trùng. Bệnh gây thiệt hại lớn trong những năm mưa nhiều. Ở nước ta, bệnh phát triển mạnh vào tháng 5 - 7 khi cây ớt ñang ở thời kỳ thu hoạch quả. Bệnh còn gây hại vào giai đoạn sau thu hoạch trong quá trình bảo quản và vận chuyển. Ở những ruộng bón đạm nhiều, mật độ trồng cao bệnh nặng.

3. Biện pháp phòng trừ

- Tiêu diệt nguồn bệnh. Dọn sạch tàn dư cây bệnh, chọn hạt giống khoẻ, sạch bệnh.

- Khi bệnh xuất hiện có thể phun một số loại thuốc sau: ,