Các đơn vị liên kết và đối tác

Công ty chúng tôi rất biết ơn và coi trọng các hợp tác với các đối tác quan trọng của mình.
Các đơn vị liên kết và đối tác

Công ty chúng tôi nhận ra rằng chúng ta không thể thành công nếu thiếu bạn bè, đối tác và các đơn vị liên kết. Với sự đóng góp lớn lao của các đơn vị sau đây:

- Cục bảo vệ thực vật. https://www.ppd.gov.vn

- Viện bảo vệ thực vật : https://ppri.org.vn

- Học viện Nông Nghiệp : https://www.vnua.edu.vn