Hà Thái Trading and Production Joint Stock Company

Hà Thái Trading and Production Joint Stock Company cam kết luôn dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp. Hiện nay chúng tôi đang triển khai dịch vụ phun thuốc sâu bằng thiết bị bay không người lái đón đầu mô hình cánh đồng lớn nâng cao năng suất và hiệu quả trong sản suất nông nghiệp.
Hà Thái Trading and Production Joint Stock Company