Hướng dẫn thanh toán

  • 08/02/2020

Công ty chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp với công ty hoặc chuyển khoản qua tài khoản sau:

Ngân hàng ACB Hoàng Cầu: 144340709

Ngân hàng SHB Vạn Phúc: 1100108861 

Ngân hàng Agribank Tây Đô: 1462201003914